finansējums biznesamMikrokredīts no Hipotēku bankas ir praktiski lietderīgs mikrokredīta veids, kas paredzēts mikrouzņēmumiem, kam vajadzīgs kapitāls ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Finansējums biznesa attīstībai tiek piešķirts vietējo mazo, vidējo komersantu Hipotēku bankas mikrokreditēšanas finansējuma programmas ietvaros, bez tam potenciālās aizdevuma gala summas var būt līdz 10 tūkstošiem LVL (14 228,72 eiro), toties uzņēmuma apgrozāmiem naudas resursiem pat līdz 5000 latu (7 114,36 EUR) ar mikroaizdevuma termiņu līdz 5 gadiem. Par mikrokredīta galvotāju vajag būt konkrētā uzņēmuma īpašniekam.

Hipotēku bankas nosacījumi aizdevuma saņemšanai
Mikrokredītam var pieteikties jebkurš jaunais uzņēmējs un mazais uzņēmums, kas reģistrēts kā mikrouzņēmums un kur pilnu slodžu daudzums nav vairāk par 10 vienībām. Aizdevuma piešķiršanas nosacījumi:
*ja mikroaizdevumam vēlas iegūt uzņēmējs, tad 2 mēnešu periodā pēc aizdevuma apstiprināšanas oficiāli jāreģistrējas kā samnieciskās darbības veicējam;
* kopējo saistību kopsumma nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 tūkstošus latu jeb 71 143.59 eiro;
*gadījumā, ja uzņēmumam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, finansējuma atbalsts netiek apstiprināts;
*uz finansējumu var pieteikties mikrouzņēmumi, kuru gada Neto apgrozījums nav lielāks par 1 992 020.53 EUR jeb 1.4. milj. LVL.
Finansējums biznesam piešķiršanas programma ir finansēta no Latvijas budžeta līdzekļiem, Latvijas un Šveices sadarbības programmas un Hipotēku bankas kredītresursiem.
Citi Hipotēku bankas pakalpojumi
Valūtu darījumi, privatizācijas sertifikātu pakalpojumi, HipoNet internetbanka un citi Hipotēku bankas pakalpojumi
Valūtu konvertācija ir pieejams katram Hipotēku bankas klientam ar aktīvu aizdevumu, bez tam valūtas darījumi notiek pēc Hipotēkas bankas izvirzītajiem valūtas maiņas kursiem. Hipotēku banka piedāvā arī dokumentārās operācijas pakalpojumu, kas būtiski uzņēmumiem ar starptautiskās vai vietējās tirdzniecības biznesu. Jomas eksperti izveidos dokumentāro inkaso, bankas garantijas un akreditīvu. Hipotēku bankas klienti var izmantot privatizācijas sertifikātu pakalpojumus: pagaidu un atkārtota privatizācijas konta atvēršana, uzņēmumiem atvērt privatizācijas sertifikātu izsoles tirdzniecības un ieguldījumu atsevišķus kontus. Papildus pakalpojums ir zemes izpirkuma līgumu slēgšana ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai mantiniekiem , kam zemes īpašuma tiesības ir reabilitētas, tomēr piešķirtā zemes platība krietni pārsniedz atjaunojamo.