alcheimera slimibaTādas pazīmes kā regulāra notikumu aizmiršana, garastāvokļa maiņa,nereti liek sasaistīt ar vecuma radītajiem traucējumiem. Tikai retais aizdomāsies, ka šie šķietami nebūtiskie simptomi vedina domāt par vienas no demences smagākās formas Alcheimera pašām agrākajām pazīmēm. Diagnoze Alcheimers ir kā viena no demences izpausmēm, kas ir Alcheimeram ir tieksme diezgan strauji attīstīties .  Alcheimers izraisa neatjaunojamus bojājumus smadzeņu funkcijās, tieši tāpēc nepieciešama savlaicīga tās atklāšana.


Bieži Vien varētu likties, ka Alcheimers un visādas demences izpausmes novērojamas. Taču arī gados jaunākiem cilvēkiem var novērot agrīnos simptomus, tie varētu rādīties kā ikdienas spriedzes radītas. Vēl gan nav atklāts īstais slimības izraisītājs, tomēr līdz šim veiktajos eksperimentos tiek atzīmēts, ka ir neskaitāmi aspekti, kuru iespaidā Alcheimera slimība var attīstīties. Pacienta slimības vēsture, vecuma radītā ietekme, iedzimtības aspekts – uzskaitītie pašlaik ir pētījumos apstiprinātie cēloņi, kuru iespaidā var attīstīties gan demence, gan arī Alcheimers. Visbiežāk pamanāmākie simptomi saistās ar netipiskām garastāvokļa maiņām, krasām omas pārmaiņām, nespēšanu virzīt uzmanību ikdienas aktivitātēm un citi. Viena no smagākajām slimības pazīmēm ir radinieku neatpazīšana, diezgan lielas grūtības sniedz koncentrēšanās sarunai un nespēšana noformulēt domu. Tieši tāpēc viens no labākajiem risinājumiem ir atbilstoša sociālā aprūpe speciālistu uzraudzībā.
Senior Balticir sociālās aprūpes centrs, kurā, sniedz palīdzību ikvienam Alcheimera slimības un Demences pacientam, sniedzot sociālo aprūpi. Ikvienam slimniekam tiek tiek izveidots aktivitāšu plāns. Tās ietvaros norisinās arī pacientu iesaistīšana ikdienas darbos, kā, piemēram, maltītes gatavošanā, trauku mazgāšanā u.c., lai cilvēks sajustos piederīgs un lai kādā mērā apturētu slimības attīstību. Tāda veida slimniekiem tieši sociālā aprūpe ir nepieciešama, tamdēļ izvēlies Senior Baltic – sevišķi apmācīti speciālisti sniegs vajadzīgo sociālo aprūpi.