fnserviss.lv drošības sistēmasStimulēt drošu, pasargātu ikdienu no dažādiem riskiem – šādi tiek definēta drošības sistēmu uzņēmuma FN-Serviss misija. To īsteno ar vairāku pakalpojumu organizēšanu uzņēmumiem, kam rūp sakārtota ikdiena un droši darba apstākļi. Uzņēmuma FN-Serviss pakalpojumu klāstā ietvertas konsultācijas, kursi un varianti, kuri saistīti ar darba aizsardzību, ugunsdrošību un trauksmes preventīvajiem pasākumiem, drošības sistēmu signalizācijām. 10 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā drošības sistēmu uzņēmums FN-Serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijas valstīs.

 Instruktāžas, konsultācijas darba aizsardzībā, darba vides iekšējā kontrole, kā arī citi risinājumi. Kompetentā institūcija FN-Serviss piedāvā pamata līmeņa jeb 60 stundu darba aizsardzības kursus. Kursi paredzēti kompānijas , kurš ir atbildīgā persona par darba drošību uzņēmumā, kursu laikā iegūs zināšanas par obligātajiem darba aizsardzības pamata jautājumiem. Par piemēru, darba vides risku iespaids, izvērtēšana un iespējamā novēršana, vispārīgie darba aizsardzības jautājumi u.c. Uzņēmuma FN-Serviss pārziņā darba aizsardzības konsultācijas, kuru laikā profesionāļi informēs par individuālo darba aizsardzības līdzekļu noteikšanu, uzņēmumā pašreizējās darba aizsardzības struktūras novērtēšanu, kā arī noformēs ieteikumus turpmākai uzņēmuma darba drošības attīstīšanai.

Ugunsdrošība ir viena no pakalpojumu grupām, kas ietilpst uzņēmuma FN-Serviss pārraudzībā. Ugunsdrošības instruktāža, kas ir obligāta prasība objekta valdītājam. Ugunsdrošības instruktāžas kursos ietvertas tādas tēmas kā situācijas raksturojums ugunsdrošības sfērā kopumā Latvijā, dažādi bīstamības faktori, rīcība ugunsgrēka situācijā, ugunsgrēka dzēšana ar dažādiem ugunsdzēsības aparātiem u.c. Papildus informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem, ugunsdrošības kursiem var izpētīt firmas mājaslapā Fnserviss.lv. Turpat var atrast plašāku informāciju par drošības un signalizācijas sistēmu opcijām, ierīkošanu. Piemēram, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma jeb ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas komplektāciju, tehnoloģisko procesu pārvaldību un arī citiem saistošajiem faktoriem. Piedāvājumā šādas ugunsdzēsības drošības un signalizācijas sistēmu ierīces: Bentel, Unipos, Siemens un citas. Vajadzības gadījumā var sazināties ar uzņēmuma speciālistiem ar tiešsaistes formas starpniecību mājaslapā, kā arī kontaktējoties pa tālruņa numuru +371 67556799.