fn servissKatrā uzņēmumā vajadzīgs rūpēties par drošu darba vidi, tāpēc jāmeklē risinājumi, kā to veiksmīgi nodrošināt.
Ja uzņēmumā aktuāls jautājums ir darba vides riska faktori un to novērtēšana, ar ugunsdrošību saistīti jautājumi vai civilās aizsardzības plāna izveide, nepieciešams vērsties pie kompetentiem speciālistiem.
Fn-serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijā, tā darbības virzieni – ugunsdrošība, darba aizsardzība un drošības sistēmu joma. Lai arī vispārējo darba aizsardzības prasību kopums noteikts vienāds visiem , Fn-serviss komanda veiks tieši Jūsu uzņēmuma specifikai piemērotākos aizsardzības pasākumus.
Katra objekta un uzņēmuma darbības specifika nosaka dažādas specifiskās darba aizsardzības prasības, tāpēc izvēlieties nepieciešamos pakalpojumus : darba vides risku novērtēšana; darba aizsardzības sistēmas organizēšana; darba vides iekšējā uzraudzība; darba aizsardzības dokumentācijas audits; individuālās aizsardzības līdzekļu izvēle; laboratorisko mērījumu veikšana un organizēšana, kā arī citas aktivitātes pēc nepieciešamības.
Nozīmīgs uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tādēļ Fn-Serviss sniedz konsultācijas arī šajā jomā. Tajās apkopoti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits un rekomendāciju sagatavošana, valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana, ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem . Tāpat tiek nodrošināta arī efektīva un atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZVEIDE UN UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU UZSTĀDĪŠANA UN APKALPOŠANA
Ja uzņēmumā vajadzīgs kvalificēts darba aizsardzības speciālists, noteikti noderēs Fn-serviss piedāvātie darba aizsardzības kursi. 60 stundu pamatlīmeņa kursos speciālisti apgūst zināšanas par svarīgākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Kursos iegūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Darba drošības kursi -lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas un uzreiz pielietot tās praksē.
Ja jāpilnveido vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā 2 veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības sistēmas būs piemērotas nelielos objektos. Šāda veida signalizācijas iekārtas gadījumā detektori tiek sadalīti pa zonām, kas ļauj vieglāk noteikt ugunsgrēka vai bojājuma rašanās vietu. Savukārt lielākos objektos noderēs adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. Šis drošības sistēmas pamatprincips ir, ka katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese, kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā noteikt precīzi ugunsgrēka vai bojājuma vietu.
Civilā aizsardzība un tās plāns – vēl viena būtiska lieta, kas saskaņā ar likumu, ir obligāta prasība daudzos objektos. Nepieciešamības gadījumā šī plāna izstrādi veiks Fn-Serviss profesionāļu komanda! Darba aizsardzības likumā noteikts, ka, lai veiktu darba aizsardzības pasākumus , darba devējs var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus pats vai norīkot kādu no darbiniekiem, vadoties pēc nodarbināto skaita. Ja uzņēmuma darba aizsardzības organizatorisko struktūru dažādu iemeslu dēļ nav iespējams izveidot, tad darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā speciālists. Ielūkojieties Fnserviss.lv piedāvājumos, kas pēc vajadzības Jūsu uzņēmumā veiks visus darba aizsardzības pasākumus!