Tiešsaistes vietne webapmaciba.lv dos iespēju parocīgi un īsā laikā internetā iemācīties to, kādas būs minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā. Šādu iespēju ir ieteicams izmantot pārtikas firmu jaunajiem strādniekiem, kam vajadzīgs ievērot valstī noteiktās higiēnas prasības ikdienas darbā.  

HIGIĒNA LABĀ LĪMENĪ IR VAJADZĪGA IKDIENĀ

Higiēna ir svarīga ne tikai katram savās mājvietās, bet arī publiskās vietās. Īpaši nozīmīga higiēna ir tiem, kas darbā darbojas ar pārtiku. Tādēļ jebkuram kafejnīcas, restorāna vai pārtikas veikala algotajam darbiniekam ir jāzina, kādas mūsdienās ir minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā. Tāpēc pārsvarā darbiniekiem sākot stādāt šāda veida darba vietās tiks prasīts sertifikāts, kurš apliecina to, ka visas higiēnas prasības ir uzzinātas.

KOREKTI IEVĒROTA HIGIĒNA – VISU INTERESĒS

To, lai tiktu uzturēta vajadzīgā higiēna uzņēmumos, kuri saistīti ar ēdienu, ir visu interesēs. Svarīgākais, likumi nosaka, ka higiēna ir jāievēro Eiropas standartiem atbilstošā līmenī, lai it viss mūsu valstī ražotais būtu tādas pašas kvalitātes, kā citur Eiropas savienībā. Darbiniekiem higiēna un tās ievērošana dos iespēju būt drošiem par savu veselību, bet uzņēmējiem higiēna būs rīks, kā saglabāt tīrību darba vietā, tāpēc arī webapmaciba.lv apmācības būs noderīgs visiem.

WEBAPMACIBA – MODERS PIEDĀVĀJUMS UZŅĒMUMIEM UN TO DARBINIEKIEM

Uzņēmums Webapmaciba savā mājaslapā webapmaciba.lv ļauj apgūt higiēnas kursus ne tik vien latviešu, bet arī krievu valodā, lai klientiem eksistētu iespēja īpaši precīzi izzināt higiēnas prasības savā dzimtajā valodā. Webapmaciba piedāvā higiēnas prasības uzņēmumos iemācīties īpaši ērtā veidā – lietojot elektroniskos mācību materiālus. Webapmaciba ļaus šīs nozīmīgās zināšanas iegūt un kārtot noslēguma pārbaudījumus portālā webapmaciba.lv.

WEBAPMACIBA.LV – MĀJASLAPA JŪSU UZŅĒMUMAM

Webapmaciba būs labs risinājums gan uzņēmējiem, kuriem nepieciešams apmācīt darbiniekus, gan pašiem uzņēmumu potenciālajiem darbiniekiem, kam Webapmaciba būs ērtāka par kursiem klātienē. Turklāt par 10 EUR plus PVN var piereģistrēties interneta lapā webapmaciba.lv, kurā reģistrētie lietotāji varēs uzzināt visu, lai turpmāk higiēna nebūtu nesaprotama tēma. Droši pārliecinieties par šo arī pats, ienākot portālā https://webapmaciba.lv/.