mobīlo aplikāciju izstrādeUzņēmuma logo un mājaslapa – pirmie uzņēmuma identitātes kritēriji. Tos var efektīvi lietot vairāku uzņēmuma plānu īstenošanai, kā arī reklāmā un PR.
Viena no potenciālajām iespējām ir mobilās aplikācijas radīšana savu klientu nepieciešamībai un kompānijas peļņas vai tēla radīšanā.

UZŅĒMUMA LOGOTIPS KĀ FIRMAS ZĪME
Nojausmu par firmas tēlu un korporatīvo identitāti var veicināt ar kvalitatīvas uzņēmuma mājaslapas izstrādi.
Firmas darbības jomai un tēlam attiecīgu logotipu palīdzēs realizēt interneta risinājumu firmas. Tajās strādā savas nozares speciālisti, kas darbojušies konkrēti logotipu un firmas identitātes radīšanā.
Vēršoties firmās, dizaineri speciāli firmai radīs vairākus ieceru risinājumus, kas varētu būt atbilstoši uzņēmuma priekšnoteikumiem.  Pie dizaina tiks ņemti vērā materiāltehniski, funkcionāli un estētiski kritēriji. Kad būs atlasīts atbilstošākā versija, pēc logotipa saskaņošanas uzsāksies darbs pie pilnīgas korporatīvās identitātes izveidošanas.

STIMULĒ KLIENTU ATTIECĪBAS AR MĀJASLAPAS IZSTRĀDI
Uzņēmuma mājaslapas izveidošana nodrošinās esošo un iespējamo pircēju zināšanas par uzņēmuma darbību, nodomiem u.c. informāciju.
Tā strādās ne tikai kā informatīvs kanāls, bet arī būs uzņēmuma vizītkarte un reklāmas kanāls internetā.
Mājaslapa uzņēmuma tēla un reputācijas veidošanai, pircēju un mērķauditorijas informētībai, mērķauditorijas servisa funkcijai, peļņas palielināšanai.
No sākuma tiks izstrādāta mājaslapas specifikācija atbilstoši uzņēmuma iecerei un vajadzībai.
Turpmākais tikai tehnisks darbs: sadarbības līguma noslēgšana, mājaslapas “skeleta” saskaņošana, lapas dizains, programmēšana un noslēgumā – pārbaudes režīms un pabeigtas mājaslapas nodošana uzņēmuma rīcībā.
Firmas interneta vietnei var radīt arī mājaslapas mobilo variantu, ko varēs lietot caur mobilajiem telefoniem. Taču firma iespējami vairāk iegūs, ja radīs arī mobilo aplikāciju. Tā ne tikai popularizēs inovatīva firmas priekšstatu, bet arīdzan būs labs reklāmas un PR kanāls.

KĻŪSTI MOBILS UZŅĒMUMS AR MOBILO APLIKĀCIJU
Datu saraksts, servisa apmaksas sistēmas, rezervācijas lietotnes, informācijas sinhronizēšana u.c. – tik daudz formu mobilās aplikācijas tiek radītas atbilstoši katras firmas vajadzībām. Ar uzņēmuma mobilo lietotņu līdzdalību var veicināt klientu attiecības, attīstot, kā piemēram, sadzīvē vajadzīgu aplikācijas finanšu plānošanai, uzturvielu apraksti, izglītojošs saturs u.c.. Noteikti mobilie risinājumi aplikāciju formā uzņēmuma attīstībā var pildīt kā komercijas, tā atpūtas funkciju un atpazīstamību mērķauditorijas vidū. Speciālisti rekomendēs atbilstošākos tehniskos un vizuālā noformējuma skicējumus dažādiem mobilo aplikāciju formātiem un mobilo iekārtu operētājsistēmām (Android, iPad, iOS).Dažādām sistēmām ir savas tehniskās vajadzības, tādēļ katrai ir jāizstrādā savs mobilās lietotnes tehniskais risinājums.