altu hipo.lvJa vajadzīgi līdzekļi, kuri palīdzēs sākt savu biznesu vai paplašināt pašreizējo, lieliska izvēle ir Hipotēku bankas (Hipo.lv) finanšu līdzekļu aizdevums uzņēmējdarbībai. Bankas mikrokreditēšanas programmas finanšu līdzekļu aizdevumu var piemērot  apgrozāmiem resursiem un nepieciešamajām investīcijām. Par biznesa finansējuma galvotāju jākļūst uzņēmuma īpašniekam. Aizdevuma termiņš ir pieci gadi. Maksimālā aizdevuma naudas summa ir līdz 10 000 latu (14 228,72 eiro), toties apgrozāmiem uzņēmuma resursiem līdz pieci tūkstoši latu (7 114,36 EUR).

Aizdevuma saņemšanas izdevības

Hipotēku bankas mikroaizdevumam var droši pieteikties ikviens uzņēmums un uzņēmējs, kas reģistrēts kā mikrouzņēmums un kur pilnas slodzes daudzums . Mikroaizdevuma piešķiršanas nosacījumi:

*ja mikroaizdevumam vēlas iegūt jaunais uzņēmējs, tad 2 mēnešu laikā pēc finansējuma piešķiršanas jāreģistrējas kā samnieciskās darbības veicējam;

* konkrētā brīža parādsaistību kopsumma nekādā gadījumā nedrīkst būt vairāk par 50 000 Ls jeb 71 143.59 eiro;

*situācijā, ja uzņēmumam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, pieprasītais aizdevums netiek piešķirts;

*uz mikrokredītu var pieteikties mikrouzņēmumi, kuru gada apgrozījums Neto nav lielāks par 1 992 020.53 eiro jeb 1.4. miljoniem Ls.

Mikroaizdevuma programma ir finansēta no Hipotēku bankas kredītresursiem, Šveices un Latvijas sadarbības programmas un valsts budžeta līdzekļiem.. Mikroaizdevums ir lietderīgs atspēriena solis tiem uzņēmumiem, kas grib attīstīt saimniecisko darbību Latvijas valstī.

Papildus pakalpojumi valsts atbalsta saņēmējiem

Hipotēku bankas mikroaizdevuma finansējuma biznesam programmas klienti uzreiz kļūst par attālināto darījumu sistēmas HipoNet lietotājiem, kur ērti, droši un attālināti būs iespējams pārskatīt naudas līdzekļus . Hipo.lv banka saviem klientiem piedāvā lietotāja atpazīšanai internetbankā izvēlēties HipoNet internetbankas kodu kalkulatoru vai kodu karti, ar kuras palīdzību būs iespējams pievienoties savam bankas kontam un darīt ierastos pārskaitījumu un konta pārvaldības procesus.

Valūtu konvertācija pieejams Hipotēku bankas klientam ar aktīvu aizdevumu, un valūtas konvertācijas darījumi notiek pēc Hipotēkas bankas noteiktajiem valūtas maiņas kursiem. Firmai, kas strādā lokālā vai starptautiskā tirdzniecībā, svarīgi ir samazināt iespējamo risku veidošanos, kas bieži vien saistīti ar darījumu partneru personīgā labuma gūšanu. Hipotēku bankas pakalpojumos ietilpst dokumentārās operācijas, kas ievērojami samazinās starptautiskās tirdzniecības darījumu potenciālos draudus. Dokumentu inkaso, bankas galvojums un akreditīvs ir darbības, ko pārbaudīs sfēras profesionāļi ar mērķi pasargāt uzņēmumu pret potenciālo risku. Pie papildus pakalpojumiem valsts atbalsta saņēmējiem ir zemes izpirkumu līgumu slēgšana ar tās bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem situācijās, kad piešķirtā zemes teritoriālā platība ir lielāka par  atjaunojamo. Savukārt Hipotēku bankas privatizācijas sertifikātu pakalpojumu var saņemt kā fiziskas personas, tā arī uzņēmumi.